دیدگاه جدید انجمن دیابت برای کنترل دیابت

در دیدگاه جدید که حاصل آخرین تحقیقات دانشمندان است، نقش کلیدی دیابت و پیشگیری از عوارض را فرد دیابتی شخصا بر عهده دارد.

در این روش تیمی به نام تیم مدرسین دیابت به کمک فرد دیابتی و پزشک معالج او می آیند.

 

وظایفی نظیر راهنمایی و کمک برای تنظیم یک رژیم غذایی صحیحی و آموزش تمرینات ورزشی مناسب و نیز حمایت پشتیبانی روحی فرد از هر لحاظ برعهده این تیم آموزشی است . به کمک این تیم فرد دیابتی پاسخ تمام سؤالات و ابهامات خود را می یابد.

طبق استاندارد فدراسیون جهانی دیابت هر فرد دیابتی باید سالانه حداقل 15 ساعت آموزش ببیند. و براساس تحقیقات انجام شده وجود یک تیم حرفه ای از مدرسین دیابت و شرکت در کلاس آموزشی در کنار راهنمایی های پزشک باعث کاهش بسیار زیاد و تأخیر عوارض دیابت و افزایش سلامت روحی و جسمی فرد دیابتی می گردد.

طبق توصیه های انجمن دیابت آمریکا، کنترل دیابت وظیفه یک گروه است و فرد دیابتی در مرکز این گروه قرار دارد.

دکتر مسعود حیدری

 

دبیر کلینیک اختلالات وزن